سنسور سرعت ارتعاش و شاخص برای تولید کنندگان سنگ شکن